Sikker brug af transportable stiger

Vejledning for ansatte og ledere i industrien

____________

Forkert brug af stiger er hvert år skyld i et stort antal faldulykker, mange med alvorlige konsekvenser. Der skal ikke så meget til: Et løst trin, forkert fortøj, et ustabilt underlag, og så er risikoen til stede.

BFA Industri ønskede derfor at lave en enkel og overskuelig vejledning i sikker brug af transportable stiger.

Resultatet blev en minimalistisk pjece på 12 sider, der i enkle, forklarende illustrationer og nøgternt sprog gennemgår alle de vigtige regler og gode råd for sikker brug af stiger.

Kunde:
BFA Industri